Utredninger

 

Vi utfører de fleste former for utredning. Dette kan gjelde hudlidelser, indremedisinske sykdommer eller skader og sykdom i muskler og skjelett. I tillegg til en grunndig klinisk undersøkelse kan en utrendingen blant annet bestå av blodprøver, urinprøve, celleprøver, røntgen og ultralyd. Noen ganger kan sykdomsbildet og symptomene på sykdom være så vage, at jeg til tross for flere undersøkelser og er det vanskelig å stille eksakt diagnose. Da er det viktig med oppfølging, kontroll og videre utredning ved behov. Ved Kjæledeggen Dyreklinikk er vi opptatt av at du som eier skal få grundig informasjon om hvilke prøver vi ønsker å ta, hvorfor, hvor mye det vil koste, og hva vi forventer å få ut av undersøkelsene vi gjør.

Om vi har stilt diagnosen eller ikke, og sykdommen krever mer enn vårt kompetansenivå tilsier, henviser vi til klinikker eller sykehus som vi føler gir den beste behandlingen til ditt dyr og den aktuelle sykdommen.

Indremedisin er som å løse mysterium. Av og til trenger man mange ledetråder for å finne svaret, andre ganger er det nok med èn ledetråd.