Kirurgi

 

Veterinær Eirik utfører de fleste kirurgiske inngrep hos oss. Han holder på å videreutdanne seg innen bløtvevskirurgi, og han har tatt flere kurs både i Norge og i Europa. Foreløpig har vi ikke mulighet til å utføre beinkirurgi, men dette er noe vi jobber mot å kunne tilby på sikt.

Eksempler på inngrep vi utfører er kastreringer, fjerning av hudsvulster og diverse bukoperasjoner i lever, tarm, urinblære og milt.

Narkose vil alltid være forbundet med en liten risiko, slik som hos mennesker. De fleste dyr som skal i narkose, bør fastes i ca. 12 timer før inngrepet. Før et dyr blir lagt i narkose foretar vi alltid en grundig klinisk undersøkelse og tar nøyaktig vekt på dyret ditt slik at det får riktig mengde narkosemiddel. Hos eldre og syke dyr, kan det også være aktuelt med blodprøver eller andre undersøkelser før vi foretar kirurgiske inngrep for å eventuelt avdekke annen underliggende sykdom. 

Under operasjon og narkose er dyret intubert for å sikre frie luftveier og gi gassnarkose/oksygen under inngrepet. Vår dyrepleier, Kristine, har lang erfaring innen anestesi og hun overvåker dyret nøye under og etter operasjon.
I tillegg har vi stort fokus på korrekt smertelindring under og etter inngrep for å sikre dyret raskest mulig rekonvalesens.

Vi passer på at eier får god informasjon i etterkant av inngrepet og tar dyret inn til kontroll når det trengs. 

Klinikken er opptatt av faglig kvalitet og riktig utstyr. Vi bruker derfor mye tid og ressurser på etterutdanning og investerer i avansert utstyr for å kunne tilby det aller beste til ditt dyr.

(Mer informasjon kommer - nettsiden er under utvikling)